Izrada postprocesora

SolidCAM, delmia cam, catia cam, solidworks cam

Nekoliko stotina CNC mašina uspešno radi sa našim CAM softverima koristeći za njih razvijene postprocesore. Solfins ima tim inženjera sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i mašinskoj obradi. Nije važan samo CAM softver već kombinacija softvera, postprocesora i ljudi koji vam isporučuju obuku, postprocesore i podršku!

Šta je to postprocesor?

Postprocesor je prevodilac, koji simulaciju obrade koja se izvodi na računaru u CAM softveru, prevodi u jezik koji razume CNC mašina i njena upravljačka jedinica. To je najčešće G-kod ili ISO kod, ali postoje upravljanja koja imaju svoj jezik kao što su roboti, Heidenhein ima svoj kod, neke mašine u drvoprerađivačkoj industriji imaju svoj kod (Homag Woodwop) itd.

Veoma je važno razumeti kompleksnost problematike kod izrade postprocesora. Generički postprocesori mogu da rade za jednostavno troosno glodanje, sa dodatnim manuelnim korekcijama u G-kodu. Besplatni postprocesori imaju vrednost koja je direktno proporcionalna ceni. Postprocesori iza koga stoji tim za podršku i prilagođavanje za sve dodatne zahteve ima cenu i svoju vrednost.

Ako imate petoosnu glodalicu, strug sa dva vretena i jedan ili dva revolvera i glodačkom glavom ili ako imate Swiss-type mašinu, tada nema igranja jer postprocesor čuva vašu investiciju i daje vam pouzdanost i produktivnost.

Ako imate mašinski park i ako planirate da ga širite, veoma je važno da izaberete tim i softversko rešenje koje će vam biti garancija da mašina radi od prvog dana u svom punom kapacitetu.

Ako imate CNC mašinu i želite da nađete postprocesor?

Pogledajte listu dostupnih postprocesora!