Simulacije i proračuni

Saznajte dragocene informacije pre proizvodnje

Odoo - Sample 1 for three columns

FEA Simulacije

Kompletne simulacije pojedinačnih elemenata sklopa i funkcionalnih karakteristika sklopa metodom konačnih elemenata.

Odoo - Sample 2 for three columns

CFD Simulacije

Simulacije ponašanja svih vrsta fluida u okviru sklopa: hidraulika, vazdušno hlađenje, aerodinamika...

Odoo - Sample 3 for three columns

Proračuni

Izrada detaljnih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja, parametara proizvoda, mašina i proizvodnih postrojenja, brzine procesa, količine materijala, itd.

Solfins projekti i iskustva

Solfins simulacije >

Sve vrste simulacija

Upoznajte dobro svoj proizvod I pre skupog prototipa

Pošalji upit >>