Odoo image and text block

Specijalističke studije

Program obuke u trajanju od 10 - 15 dana,  nakon čega stičete esencijalno znanje za rad u određenim industrijama ili određenim oblastima.

Pored obuke za korišćenje softvera, učite da upravljate CNC mašinama, 3D štampačima, koristite 3D skenere, konstruišete alate i mašine i  uz to dobijate kompletno prateće znanje za primenu softvera u datoj industriji.

Nakon svakog kursa dobijate specijalističke diplome Solfins 3D akademije!

Izaberi željeni Modul i pošalji upit kroz formu niže na ovoj stranici!

Odoo image and text block

Modul 5 - Specijalista za projektovanje mašina i opreme

Firme koje se bave projektovanjem i proizvodnjom mašina imaju specifične potrebe i njihovi zaposleni poseduju specifična znanja i veštine. 
Na ovom programu naučićete da koristite 3D CAD softver i kreirate tehničku dokumentaciju, osnovne inženjerske proračune za potrebe dimenzionisanja i izbora komponenti, simulaciju kinematike mehanizama i strukturne FEA analize. Kroz Case Study modul ćete proći kroz sistem rada nekoliko karakterističnih firmi iz oblasti mašinogradnje i naučiti kako se pravilno radi u timskom okruženju kroz PDM/PLM softverske alata. Kroz završni rad samostalno ćete uraditi podsklop nekog sistema sa bazičnim proračunima i tehničkom dokumentacijom. Bićete spremni za posao u najrazvijenijim firmama u zemlji ili svetu. Ako vaša buduća firma bude bila na nižem nivou od vašeg znanja, vi možete da im uz našu pomoć unapredite sistem rada i da budete njihov nezamenjljiv resurs.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) USKORO

 4. Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT) >

 5. Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD) >

 6. CASE STUDY*

 7. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo text and image block

Modul 6 - Specijalista za projektovanje alata i kalupa

Sa stanovišta upotrebe CAD/CAM tehnologija alatnice imaju najviši nivo zahteva. Delovi koji se dobijaju livenjem najčešće imaju složenu geometriju, potrebno je poznavati hibridno modeliranje sa površinama i zapreminskim modelima, sama podela na kalupne ploče može biti veoma komplikovana a alati za injekciono livenje su kompleksni sistemi koji u sebi sadrže podsisteme za ulivanje sa hladnim ili toplim kanalima i diznama, sisteme za hlađenje koji moraju da obezbede niska ciklusna vremena, podsisteme za izbacivanje koji se prepliću sa ulivnim sistemima i kanalima za hlađenje. Postoji veliki broj proizvođača standardnih i tipskih komponenti (Meusburger, Hasco...), čije kataloge i biblioteke morate poznavati i umeti da ih ispravno integrišete u konstrukciju alata. Ovde se primenjuju i brojni mehanizmi za bočno ili koso otvaranje i često je potrebno simulirati kinematiku rada. Svaki materijal odlivka ima svoje specifičnosti i zahteve, pa je često neophodno sprovoditi simulaciju procesa ulivanja i hlađenja da biste bili u mogućnosti da konstruišete kvalitetan alat. Tu je i priprema tehničke dokumentacije kao i priprema za CNC obradu i izradu brojnih umetaka i elektroda za elektroerozivnu obradu.
Pored svega pomenutog Case Study modul će vam omogućiti da kroz praksu sagledate kako rade najbolje firme u Srbiji i inostranstvu i da kroz završni rad samostalno isprojektujete alat sa pratećom tehničkom dokumentacijom.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) USKORO

 4. SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF) >

 5. Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD) >

 6. CASE STUDY*

 7. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo image and text block

Modul 7 - Specijalista za programiranje CNC mašina

Želite da na novom poslu dođete sa predznanjem i startujete sa većom platom. Naučite sve o programiranju CNC mašina, upravljačkom G-kodu, tipičnim upravljačkim jedinicama i njihovim specifičnostima i na kraju kroz rad u 3D CAD i CAM softveru zatvorite ceo ciklus od ideje do gotovog komada!

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Generisanje i editovanje G-Koda 

 3. Troosno glodanje i iMachining – SolidCAM Milling obuka (3AXIS) >

 4. Strugarska obrada - SolidCam Mill-turn obuka (TURN) >

 5. Četvoroosno i petoosno simultano glodanje – SolidCAM 5 axiss Milling obuka (5AXIS) >

 6. CASE STUDY

 7. ZAVRŠNI PROJEKAT

Odoo text and image block

Modul 8 - Specijalista za dizajn i razvoj proizvoda složene geometrije

Savremeni trendovi, osnaženi novim proizvodnim tehnologijama CNC obrade i 3D štampe, nameću razvoj proizvoda kompleksne geometrije. Ovaj program vam daje osnove korišćenja naprednih 3D alata za modeliranje pomoću solid modela, površinskog modeliranja ali i kombinovanog hibridnog modeliranja. Veoma važan aspekt je i vizuelizacija vašeg dizajna kroz izradu fotorealističnih slika i video materijala, što je takođe pokriveno programom. Sastavni deo ovog programa su i osnove reverznog inženjeringa, 3D skeniranja i 3D štampe. U okviru ovog programa imaćete priliku da se upoznate sa realnim izazovima realnih firmi koje su klijenti kompanije Solfins i da kroz završni rad predložite unapređenja u dizajnu i izgledu njihovih proizvoda.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF) >

 4. SolidWorks Visualize

 5. CASE STUDY*

 6. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo image and text block

Modul 9 - Specijalista za projektovanje proizvoda od lima i zavarenih konstrukcija

Veliki broj firmi u Srbiji i u inostranstvu u svom proizvodnom programu ima delove od lima, zavarene i rešetkaste konstrukcije. Razlika u odnosu na klasično projektovanje i mašina i opreme je u specifičnoj tehnologiji prizvodnje o kojoj se mora razmišljati u procesu projektovanja.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) USKORO

 4. Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT) >

 5. Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD) >

 6. CASE STUDY*

 7. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo text and image block

Modul 10 - Specijalista za projektovanje procesne opreme i cevovoda

Sve što je potrebno da naučiš i usavršiš projektovanje industrijskih i procesnih postrojenja, velikih sklopova i sistema.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) USKORO

 4. Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT) >

 5. Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD) >

 6. SolidWorks Piping – projektovanje cevovoda u SolidWorks softveru (PIPE) >

 7. CASE STUDY*

 8. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo text and image block

Modul 11 - Specijalista za 3D štampu

Pored uvida u sve tehnologije 3D štampe i rad u specifičnim softverskim alatima za 3D štampu, naučićete i da napravite 3D model dela i da ga prilagodite 3D štampi za 4 najčešće korišćene tehnologije 3D štampe. Imaćete priliku da samostalno modelirate delove i da ih proizvedete na našim 3D štampačima. Naučićete dosta i o materijalima koji se koriste u 3D štampi kao i o njihovim prednostima i nedostacima u osnosu na konvencionalne postupke obrade .

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF) >

 4. Uvod u 3D Štampu (3DPR) >

 5. CASE STUDY*

 6. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Odoo text and image block

Modul 12 - Specijalista za reverzni inženjering (3D skeniranje)

3D skeniranje je samo jedan deo neophodnog procesa da od postojećih delova napravimo nove. Upoznaj kompletan proces od skeniranja, preko rada sa oblakom tačaka i sređivanja fajlova, do kreiranja novog 3D modela.

Obuke u okviru ovog modula:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF) >

 4. 3D Skeniranje i reverzni inženjering (3DSC) >

 5. CASE STUDY*

 6. ZAVRŠNI PROJEKAT**

Napomene:

*CASE STUDY - Prilagođena obuka koja prikazuje kako Solfins klijenti i klijenti Solidworksa koriste softver u realnom radu. Šta je specifično za svaku industriju, kako se radi u timu, na koji način se prate izmene, kako se informacije iz konstrukcije, kroz tehnologiju prebacuju u proizvodnju. Kroz Case Study modul za svaku industriju sublimirano instant iskustvo za koje bi vam u realnom radu u industriji bili potrebni meseci ili godine.

**ZAVRŠNI PROJEKAT - Dobijate da radite realan projekatni zadatak na kome samostalno radite. Ukoliko nemate uslove da kod kuće radite, možemo da vam iznajmimo mesto u našem trening centru gde biste mogli da završite projekat. Uz projektni zadatak dobijate i naše mentorstvo, gde vas savetujemo i usmeravamo. Na kraju branite projekat i dobijate adekvatno zvanje eksperta iz izabrane industrije.

Želiš da započneš specijalističke studije

Pošalji upit!

Send

Moduli u pripremi

Odoo text and image block

Specijalista za inženjerske proračune

Inženjerska satnica za izradu proračuna i simulacija primeno FEA softverskih alata je 2-3 puta veća od satnice za projektovanje. Završetkom ovog studijskog programa vredite mnogo više. Sama upotreba softvera nije dovoljna, a mi ćemo vam na našim primerima iz prakse pokazati kako da koristite softver i kako da dobijene rezultate tumačite i budete sigurni da se poklapaju sa realnošću. 

Odoo image and text block

Specijalista za mehatroniku

 

Naučite da napravite mehatronski proizvod. Kroz razvoj elektronske štampane ploče i njenu integraciju u mehanički podsistem, sa povezivanjem konektora kablovima bićete obučeni da zatvorite kompletan ciklus i spremni za projktovanje pametnih proizvoda budućnosti. Granica između mašinstva i elektrotehnike se gubi i proizvodi postaju mehatronski, a to zahteva posebne veštine koje ćete dobiti na ovom programu.

Odoo text and image block

Specijalista za elektroprojektovanje i automatiku

 

Naučite da napravite mehatronski proizvod. Kroz razvoj elektronske štampane ploče i njenu integraciju u mehanički podsistem, sa povezivanjem konektora kablovima bićete obučeni da zatvorite kompletan ciklus i spremni za projktovanje pametnih proizvoda budućnosti. Granica između mašinstva i elektrotehnike se gubi i proizvodi postaju mehatronski, a to zahteva posebne veštine koje ćete dobiti na ovom programu.